Reina de Weijer

Op de oude dakgoten is geëtst wat weer en wind lieten be-Zinken:
De lange lijnen van een geleefd verleden.
Voorbij nu.

Door mij her-innerd, verdiept, en tot nieuw leven gebracht in prenten.