Willemijn van Dorp

Afscheid van een geliefd huis. Noodzakelijk onderhoud door de volgende bewoners bracht onder meer stapels oude zinken dakgoten voort – walhalla voor grafici - dus een vreugdevolle strooptocht was het gevolg.

Tot dan toe beperkten mijn etsactiviteiten zich tot een absoluut minimum.

Maar aangestoken door mijn grafici-collega’s ...